Kancelaria Noterialna Tomasz Zięcina Mariusz Łukasik

Biuro kancelarii
Tomasz Zięcina Marcin Łukasik

Kancelaria

Kancelaria Notarialna prowadzona jest od 2014 roku przez notariuszy Tomasza Zięcinę i Mariusza Łukasika na zasadach spółki cywilnej. Lokal Kancelarii położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskich sądów i Urzędu Miasta Krakowa. Profesjonalną obsługę naszych Klientów zapewnia dwóch notariuszy, zastępcy notarialni oraz zespół wykwalifikowanych pracowników.

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszej kancelarii. Notariusze Tomasz Zięcina i Mariusz Łukasik oraz pracownicy kancelarii

Czynności notarialne

Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą wszystkie czynności przewidziane w ustawie – Prawo o notariacie oraz innych przepisach prawa. Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić uzyskaniem w naszej kancelarii bezpłatnej informacji w celu uzgodnienia z notariuszem formy czynności, wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych jej z dokonaniem.

Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii, jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Udzielamy informacji również w języku angielskim.

Ręka podpisująca dokument
Otwarta książka
Kordylewskiego 7

Kontakt

Kancelaria Notarialna Tomasz Zięcina - Notariusz
Mariusz Łukasik - Notariusz Spółka Cywilna

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7

Kancelaria jest czynna:
poniedziałek - piątek od 8:30 do 17:00
soboty - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

tel. +48 12 422 09 38
+48 12 421 01 83
mail: kontakt@notariuszziecina.pl
notariusz@ziecina.name
notariusz Tomasz Zięcina tel. kom. +48 602 121 471 mail: ziecina@kin.pl
kontakt@notariuszziecina.pl
notariusz Mariusz Łukasik tel. kom. +48 608 553 400 mail: mariusz.lukasik@kin.pl

NIP: 675-149-88-54 / REGON: 123061035

nr rachunku bankowego kancelarii:
Bank PKO BP
PL 81 1440 1101 0000 0000 1687 1818
KOD S.W.I.F.T. (BIC): BPKOPLPW

akceptujemy karty kredytowe:

visa mastercard.png maestro.png

Wej­ście do kan­ce­la­rii bez­po­śred­nio z uli­cy, bez ko­niecz­no­ści po­ko­ny­wa­nia scho­dów, umoż­li­wia spraw­ną ob­słu­gę osób nie­peł­no­spraw­nych.
Przy budynku Kancelarii znajdują się dwa parkingi strzeżone oraz ogólnodostępne miejsca postojowe.